utorak, 19. ožujka 2013.

Cornus mas - još jedan u bonsai posudi

03/2013 - još jedna uspješna transplantacija

1 komentar: